PILINSZKY JÁNOS: HARMADNAPON

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

A ZSIDÓK MAGYARORSZÁGON

 

A HOLOKAUSZT más néven vészkorszak, héberül soá vagy hurbán az a 12 év (1933-45), amely alatt a német nácik üldözték a zsidókat és más kisebbségeket.

„Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam,akasztófasorokat fogok állítani – például a müncheni Marienplatzon – , amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg bűzleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják őket, jön a következő adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól" - (Hitler: Mein Kampf)

Adolf Hitler 1933. január 30-án lett kancellár, a nácik már egy hónap  múlva megkezdték a zsidók üldözését. Az 1935-ös nürnbergi törvények a zsidókat minden állampolgári joguktól megfosztották, és megtiltották, hogy más németekkel házasodjanak.  Az 1938. november  9-ről 10-re virradó  un.  Kristallnacht  (kristályéjszaka) során más zsidóintézményekkel együtt az összes zsinagóga elpusztult. Ezreket zártak koncentrációs táborokba. Mire a II. világháború kitört 1939-ben a zsidók nem voltak állampolgárok, nem járhattak nyilvános iskolába,  nem foglalkozhattak semmilyen üzleti vagy szakértelmi tevékenységgel, nem lehetett földjük, nem tarthattak fent kapcsolatot  nem zsidókkal, nem léphettek be parkokba, könyvtárakba, múzeumokba. Élőírták, hogy gettóban éljenek, 1941-ben  a 12 évnél idősebb fiúkat hadigyárakban dolgoztatták, telefon  vagy tömegközlekedés bármiféle igénybevétele zsidóknak tilos volt, és minden  6 évnél idősebb zsidónak sárga Dávid-csillagot kellett viselnie. A náciknak néhány propagandasiker után meggyőződésükké vált, hogy az antiszemitizmust sok európai országban faltörő kosként használhatják. (Forrás: Britannica Hungarica 8. kötet holokauszt címszó)

   

ZSIDÓ TÖRVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon  ahol a hivatalos antiszemitizmusnak voltak előzményei, 1938-ban hozták meg az első hitleri mintájú zsidótörvényt. A magyar holokauszt „nyitánya”  húszezer helyi ill. Magyarországról deportált „idegen” (menekült) zsidó lemészárlása volt Kamenye-Podolszkijban 1941. augusztus 27-28-án  az ukrajnai  front mögött.

MAGYARORSZÁG NÉMET MEGSZÁLLÁSA

DEPORTÁLÁSOK